IT RIEŠENIA,
KTORÉ ZJEDNODUŠIA
VAŠE PODNIKANIE

Nastavenie designu a funkcionality zariadení

Skúšobné prevádzkovanie zariadenia
Uvedenie zariadení do ostrej prevádzky

Monitoring IT systémov

Preventívne riešenie incidentov
Následné riešenie incidentov

Servisné služby

Analytické služby
Poradenské služby

Our Fun Facts

Over 2500+ work completed
& still counting

800

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 800s is reproduced below for those.

1200

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1200s is reproduced below for those.

700

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 700s is reproduced below for those.

Zavedenie nového IT riešenia do prevádzky si vždy vyžaduje systémový prístup. Vstupom sú predovšetkým požiadavky klienta a reálne technologické možnosti. Tím odborníkov potom vyhodnotí potreby a dimenzuje vhodné alternatívy. V spolupráci s klientom sa vyberie najprijatelnejší variant, ktorý sa otestuje v pilotnom pojekte počas testovacej fázy. Ponúkame možnosti...

O NÁS

Spoločnosť PaySys, a.s. vznikla ako dynamický mladý tím obchodníkov a vývojárov odštiepením sa od materskej výrobnej spoločnosti. Sprostredkúva IT riešenia predovšetkým v oblasti poskytovania platobných služieb a informačných služieb prostredníctom front-end zariadení.

Prejdeme s Vami cestu od nadizajnovania hardwaru a softwaru cez inštaláciu zariadení až po supervíziu procesov, analytické činnosti a poradenstvo pri rozširovaní funkcionality.

Špecializujeme sa na komplexné riešenia na mieru našich klientov/zákazníkov a spolupracujeme so špičkovými vývojármi a výrobcami IT systémov a komponentov doma aj v zahraničí.

RIEŠENIA A PRODUKTY

Ponúkame personalizované riešenia integrovateľné s informačnými systémami klientov.

PLATOBNÉ RIEŠENIA

Systémové riešenia vyvinuté pre hotovostné aj bezhotovostné platby s možnosťou prepojenia na externé systémy (eKasa, účtovný systém, reštauračný systém, prístupový systém).

Platby môžu mať rôzne možnosti:

 • akceptovanie mincí od 0,01 Eur do 2 Eur, resp. od 1 Kč do 50 Kč
 • akceptovanie bankoviek od 5 Eur do 200 Eur, resp. od 100 Kč do 2000 Kč
 • vydávanie mincí 1 až 7 nominálov, od 0,01 Eur do 2 Eur, resp. od 1 Kč do 50 Kč
 • vydávanie bankoviek 1 až 2 nominálov, od 5 Eur do 50 Eur, resp. od 100 Kč do 1000 Kč
 • platby platobnou kartou platobným terminálom certifikovaných bánk a prídavné HW zariadenia zabezpečujúce komplexnú variabilitu:
 • vydávač čipových kariet
  čítačka čipových kariet
 • čítačka QR a čiarových kódov
 • 2-palcová termotlačiareň

VYVOLÁVACIE A REZERVAČNÉ RIEŠENIA

Systémové riešenia, ktoré zabezpečujú vybavovanie návštev, zákazníkov a ich triedenie podľa zadaných požiadaviek prevádzkovateľa systému s rôznou úrovňou automatizácie vybavovania až po plne automatické vybavenie bez asistencie. Návrhy riešení môže mať rôzne alternatívy, napr.:

 • zákazníkovi je pridelené číslo podľa zvolenej požiadavky a po uvoľnení kapacity je privolaný na pridelené pracovisko
 • o prítomnosti osoby aktivujúcej požiadavku v systéme môže byť informovaná osoba (mailom, SMS), ktorá požiadavku schváli resp. predirectuje kompetentnému pracovníkovi
 • zákazník zadá ešte pred príchodom požiadavku na pred-registráciu a po predschválení návštevy mu môže byť zaslaná notifikácia QR kódom s idenfikátorom pred-registrácie, ktorý po príchode načíta príslušným zariadením a prevezme informácie o ďalšom postupe.

INFORMAČNÉ RIEŠENIA

Systémové riešenia , ktoré v rámci informačného systému určitého subjektu prinášajú informácie ku koncovému zákazníkovi (občan, zamestnanec, návštevník a pod.). Vďaka interaktívnemu nastaveniu systém dokáže evidovať požiadavku používateľa (podnet, žiadosť) ako aj pripojiť sa na internet a umožniť získanie online informácie príp. ďalšie doplnkové služby.

DOHĽADOVÉ CENTRUM A VZDIALENÁ SPRÁVA

Všetky riešenia umožňujú pripojenie k aktívnemu resp. pasívnemu monitorovaciemu systému, vďaka ktorému sa dá funkčnosť zariadení sledovať a spravovať na diaľku podľa požiadaviek klienta.

referencie

Nami ponúkané technológie už používajú…